JAK SI PROMLUVIT SE SVýMI BLíZKýMI V DEN HISTORIE RODINNé ZDRAVí - HEALTH-NEWS

Jak si promluvit se svými blízkými v den historie rodinné zdravíRedakce Choice
Pracovníci ve zdravotnictví COVID-19 se stávají dálkovými dopravci
Pracovníci ve zdravotnictví COVID-19 se stávají dálkovými dopravci
Den díkůvzdání je také Národním dnem historie rodinné zdraví. Zde je několik tipů na shromažďování zdravotních informací od vašich blízkých.