ODPOVĚĎ COVID-19: KTERá MĚSTA A STáTY DĚLAJí NEJLEPŠí PRáCI? - NOVINKY OHLEDNĚ KORONAVIRU

Která města a státy dosáhly nejlepší odpovědi COVID-19?Redakce Choice
Pracovníci ve zdravotnictví COVID-19 se stávají dálkovými dopravci
Pracovníci ve zdravotnictví COVID-19 se stávají dálkovými dopravci
Odpovědi COVID-19 se v jednotlivých městech nebo státech liší. Zde je důvod, proč je komplikované porovnávání na základě čísel případů nebo jiných metrik.