ZTRáTA SLUCHU A ZPOŽDĚNí VýVOJE U DĚTí - SLUCHOVĚ LOSSDEAFNESS

Ztráta sluchu a zpoždění vývoje u dětíRedakce Choice
Proč by děti neměly užívat aspirin
Proč by děti neměly užívat aspirin
Ztráta sluchu může vést ke zpoždění ve vývoji, zejména v oblastech rozvoje řeči a jazyka a akademických výsledků.