IVABRADIN PRO NEVHODNOU SINUSOVOU TACHYKARDII - ZDRAVÍ SRDCE

Ivabradin pro nevhodnou sinusovou tachykardiiRedakce Choice
Pracovníci ve zdravotnictví COVID-19 se stávají dálkovými dopravci
Pracovníci ve zdravotnictví COVID-19 se stávají dálkovými dopravci
Ivabradin zpomaluje srdeční frekvenci a může být užitečný při léčbě nevhodné sinusové tachykardie (IST), POTS a vazovagální synkopy.