PŘEHLED MALIGNíHO PLEURáLNíHO VýPOTKU - RAKOVINA
Hlavní / Rakovina / 2021

Přehled maligního pleurálního výpotkuRedakce Choice
Pracovníci ve zdravotnictví COVID-19 se stávají dálkovými dopravci
Pracovníci ve zdravotnictví COVID-19 se stávají dálkovými dopravci
Maligní pleurální výpotek může nastat jako komplikace rakoviny. Zjistěte příznaky, příčiny a způsob diagnostiky a léčby.