PACO2: POUŽITí, VEDLEJŠí úČINKY, POSTUP, VýSLEDKY - CHOPN
Hlavní / Chopn / 2021

Co je parciální tlak oxidu uhličitého (PaCO2)?Redakce Choice
Iontoforéza a náplast dexamethasonu
Iontoforéza a náplast dexamethasonu
Parciální tlak oxidu uhličitého (PaCO2) je test, který měří pohyb CO2 z plic do krve. Je to důležité pro CHOPN.