JAK SE LéČí PLICNí EMBOLIE - KREV-PORUCHY

Jak se léčí plicní embolieRedakce Choice
Pracovníci ve zdravotnictví COVID-19 se stávají dálkovými dopravci
Pracovníci ve zdravotnictví COVID-19 se stávají dálkovými dopravci
K léčbě plicní embolie existuje řada léků a postupů, přičemž nejběžnějším přístupem jsou antikoagulancia.