ZJISTĚTE, ZDA MŮŽE SEXUáLNí AKTIVITA ZPŮSOBIT MRTVICI - MOZEK - NERVOVÝ SYSTÉM,

Může sexuální aktivita způsobit mrtvici?Redakce Choice
Pracovníci ve zdravotnictví COVID-19 se stávají dálkovými dopravci
Pracovníci ve zdravotnictví COVID-19 se stávají dálkovými dopravci
Přečtěte si o pravděpodobnosti mozkové mrtvice během sexu nebo krátce po něm a o tom, kdo je vystaven největšímu riziku.