POŠKOZENí ČELNíHO LALOKU: PŘíZNAKY, PŘíČINA, DIAGNOSTIKA, LéČBA - MOZEK - NERVOVÝ SYSTÉM,

Přehled poškození čelního lalokuRedakce Choice
Pracovníci ve zdravotnictví COVID-19 se stávají dálkovými dopravci
Pracovníci ve zdravotnictví COVID-19 se stávají dálkovými dopravci
Frontální lalok, velká oblast mozku, řídí rozhodování, fyzické pohyby a sebeovládání. Poškození čelního laloku zhoršuje kvalitu života.