BEZPEČNé A NEBEZPEČNé VAKCíNY S MS - MOZEK - NERVOVÝ SYSTÉM,

Bezpečnost očkování, pokud máte MSRedakce Choice
Pracovníci ve zdravotnictví COVID-19 se stávají dálkovými dopravci
Pracovníci ve zdravotnictví COVID-19 se stávají dálkovými dopravci
Získejte informace o používání vakcín u lidí s MS, včetně informací o tom, které z nich jsou bezpečné a pravděpodobně bezpečné, a kdy jsou indikovány.