NáKLADY NA PRONáJEM SOUKROMéHO PACIENTA NEBO PRáVNíHO ZáSTUPCE - PACIENTŮ A PRÁVA

Náklady na pronájem soukromého pacienta nebo právního zástupceRedakce Choice
Pracovníci ve zdravotnictví COVID-19 se stávají dálkovými dopravci
Pracovníci ve zdravotnictví COVID-19 se stávají dálkovými dopravci
Soukromí obhájci pacientů nejsou pojištěni. Kolik stojí pronájem jednoho a jaké jsou úvahy pro stanovení těchto nákladů?