DIGEORGEŮV SYNDROM: PŘíZNAKY, PŘíČINY, DIAGNOSTIKA A LéČBA - VZÁCNÝCH ONEMOCNĚNÍ

Co je DiGeorgeův syndrom?Redakce Choice
Přehled syndromu nadužívání
Přehled syndromu nadužívání
DiGeorgeův syndrom je vzácná genetická porucha způsobená chybějící částí chromozomu 22, která způsobuje srdeční vady, mentální postižení a další příznaky.